Qui sommes nous?

Le Cercle d'Amitié Franco-Hellénique a pour objectif de promouvoir la culture hellénique et de favoriser, dans notre région, les échanges entre les deux cultures.
Il propose régulièrement - depuis 1967 - de nombreuses manifestations: conférences, débats, concerts, musique, expositions, cinéma ou atelier de danses traditionnelles grecques....
Le Cercle d'amitié franco-hellénique est aussi un lieu d'échanges où peuvent se retrouver autour d'un repas, dans une conviviale simplicité, Grecs et philhellènes de tous âges et de tous horizons.

samedi 1 mai 2021

Surprise! Εκπληξη!

Nous vous avons préparé une surprise pour vous remercier de votre soutien et de vos messages d’encouragement. « L’Olivier », lecture : Amalia Gonidaki et à l’oud : Azur Hamzic. « Demeter et la course des saisons », narration : Anne Schwindenhammer et accompagnement musical : Azur Hamzic. Un grand merci à Anne et Azur pour ce moment « enchanteur ». Nous espérons que nous pourrons nous retrouver prochainement. Nous continuons de faire des projets pour le futur avec beaucoup d’enthousiasme et d’entrain. Vous nous manquez ! Bonnes Pâques Grecques et « bon mois » à toutes et tous. **************************************************************************************************************** Σας ετοιμάσαμε μια έκπληξη με σκοπό να σας ευχαριστήσουμε για την υποστήριξή σας και τα εμψυχωτικά μηνύματά σας. « Η Ελιά »: ανάγνωση : Αμαλία Γονιδακη και στο ούτι : Azur Hamzic. « Ο Μύθος της Περσεφόνης » : αφήγηση : Anne Schwindenhammer και μουσική συνοδεία : Azur Hamzic. Ευχαριστούμε πολύ την Αnne και τον Αζουρ γι'αυτήν την « παραμυθένια » στιγμή. Ευχόμαστε να μπορέσουμε να τα πούμε σύντομα από κοντά. Συνεχίζουμε τα σχέδιά μας για το μέλλον με μεγάλη όρεξη και κέφι. Μας λείπετε ! Καλό Ελληνικό Πάσχα και καλό μήνα σε όλες και όλους. **************************************************************************************************************** https://wetransfer.com/downloads/47ec448d7e336135a590d3c5c2c08cd720210427210047/4a2958f3fff9be3c2cddfc892f49222620210427210223/37c979 ou https://youtu.be/dxBymTqM0LQ L’Olivier https://youtu.be/0-1mpUZrAKc Demeter et la course des saisons

dimanche 25 avril 2021

L’exposition participative (19 mars - 16 avril) : "A l'aube de l'archéologie grecque",

L'exposition a été inaugurée vendredi 19/03 à la MISHA Allée du Général Rouvillois. Le vernissage virtuel est disponible sur la chaîne YouTube de la Misha ainsi que les vidéos. Une visite guidée « en présentiel » a été organisée pour les membres du Cercle d’Amitié Franco-Hellénique le jeudi 15 avril.

mardi 16 mars 2021

Conférence - ομιλία du 16/03/2021 via ZOOM

La fête nationale grecque du 25 mars commémorant le début de l’insurrection contre l’empire ottoman et de la guerre d’indépendance (1821-1830) aura une résonance particulière en cette année 2021 qui célèbre le bicentenaire de cet évènement. A cette occasion, nous avons le plaisir de vous annoncer la conférence de M. Sylvain Perrot : « Souliotes et Maniotes, lions renommés, réveillez-vous ! » L'indépendance grecque en poésie et en musique qui a eu lieu le mardi 16 mars 2021 à 18h30 via zoom Sylvain Perrot, membre du Cercle d’Amitié Franco-Hellénique, est agrégé de lettres classiques, docteur en archéologie grecque (Musiques et musiciens à Delphes, de l'époque archaïque à l'Antiquité tardive), chargé de recherche au CNRS. Il est également secrétaire de l’ARELAS-CNARELA (Association Régionale des Enseignants de Langues Anciennes de Strasbourg). Sylvain est passionné par la Grèce, il est également féru de musique. Ses conférences, qui conjuguent avec brio ces deux domaines, ont toujours su passionner son auditoire, et nous nous réjouissons d’avance de cette nouvelle rencontre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Η εθνική ελληνική επέτειος της 25ης Μαρτίου, είναι εορτασμός ανάμνησης της εξέγερσης κατά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και του πολέμου του 1821-1830, υπέρ της Ελληνικής ανεξαρτησίας. Αυτή η χρόνια του 2021, θα έχει μια ιδιαίτερη απήχηση, γιατί θα γιορταστούν συγχρόνως τα 200 χρόνια της απελευθέρωσης, μετά τον πόλεμο του 1821-1830. Με αυτή την ευκαιρία, έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσουμε την ομιλία του Κυρίου Sylvain Perrot : « Souliotes et Maniotes, lions renommés, réveillez-vous ! » L'indépendance grecque en poésie et en musique Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 μέσω zoom O Sylvain Perrot, μέλος του συλλόγου μας, είναι πτυχιούχος ανωτάτων σπουδών κλασικής φιλολογίας, έχει διδακτορικό ελληνικής αρχαιολογίας (Μουσικές και Μουσικοί των Δελφών, από την αρχαϊκη περίοδο μέχρι την Ύστερη Αρχαιότητα), και ασχολείται με την έρευνα στο CNRS. Είναι επίσης γραμματέας ARELAS-CNARELA (Σύλλογος καθηγητών, στην περιοχή της Αλσατίας, που διδάσκουν αρχαίες γλώσσες στο Στρασβούργο). Ο Sylvain Perrot είναι λάτρης της Ελλάδας και της Ελληνικής μουσικής. Οι ομιλίες του, που αναφέρονται με επιτυχία στους δυο αυτούς τομείς, ενθουσιάζουν πάντα το ακροατήριο και χαιρόμαστε εκ των προτέρων γι'αυτή τη συνάντηση.

dimanche 7 février 2021

Journée mondiale de la langue grecque le 09 février

Depuis 2017, le 9 février, qui est la journée de commémoration du poète national grec Dionysios Solomos, a été instituée journée mondiale de la langue grecque.La mise en place de la célébration mondiale annuelle a pour objectif de mettre en évidence le rôle fondamental joué par la langue grecque au cours des siècles,contribuant substantiellement à la consolidation de la culture européenne et mondiale. La langue grecque dans l’Antiquité a eu la chance de devenir un porteur de formatage et de transfert de théories scientifiques importantes,visas philosophiques et textes littéraires. En grec, les textes les plus importants du christianisme ont été écrits peu de temps après pour se répandre dans le monde entier. Au fil des siècles, sa contribution en tant que moyen de préservation et de diffusion de la culture grecque a été décisive et survit encore aujourd’hui, dans sa version la plus récente, comme l’une des langues vivantes les plus anciennes au monde. (source: edu.klimaka.gr) A cette occasion et étant donné le contexte sanitaire qui ne permet pas l'organisation d’évènements en présentiel, nous avons le plaisir de vous transmettre les vidéos/témoignages des élèves de l'Université Populaire Européenne.Il s'agit d'une initiative de leur professeure (et présidente du Cercled'Amitié franco-hellénique) en collaboration avec la Représentation Permanentede la Grèce auprès du Conseil de l'Europe et le Ministère Grec des Affaires étrangères. Toutes ces vidéos répondent à la même question: "Pourquoi apprenez-vous la langue grecque"? Il s'agit des auditeurs de tous niveaux confondus qui ont fait ce travail avec beaucoup d'amour et d'enthousiasme Nous voudrions remercier, tout d'abord les auditeurs qui nous ont permis de transmettre leurs vidéos sur le site du Cercle d'Amitié Franco-Hellénique, ainsi que M. Florian Bayle pour l’élaboration des vidéos, la maîtresse de l’Ecole Grecque Mme Palapela Georgia et M.Andrianopoulos de la Représentation Permanente de la Grèce auprès du Conseil de l'Europe,  pour leur contribution à la réalisation de ce projet. Από το 2017, η 9η Φεβρουαρίου που είναι η ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητήΔιονύσιου Σολωμού, έχει καθιερωθείως παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, Μέσω της θέσπισης του ετήσιουπαγκόσμιου εορτασμού επιδιώκεται η ανάδειξη του θεμελιώδους ρόλου πουδιαδραμάτισε η ελληνική γλώσσα ανά τους αιώνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στηνεδραίωση τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου πολιτισμού. Η ελληνικήγλώσσα κατά την αρχαιότητα ευτύχησε να καταστεί φορέας μορφοποίησης καιμεταβίβασης σημαντικών επιστημονικών θεωριών, φιλοσοφικών θεωρήσεων καιλογοτεχνικών κειμένων. Στην ελληνική γράφτηκαν λίγο αργότερα τα πιο σημαντικάκείμενα του Χριστιανισμού για να διαδοθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο διάβα τωναιώνων υπήρξε καθοριστική η συμβολή της ως μέσου αποθησαύρισης και διάδοσης τουελληνικού πολιτισμού και επιβιώνει ως τις μέρες μας, στη νεότερη εκδοχή της, ωςμια από τις μακροβιότερες ζωντανές γλώσσες παγκοσμίως. (edu.klimaka.gr) Με αυτή την ευκαιρία, και δεδομένων των υγειονομικών μέτρων που ισχύουν, ταοποία δεν επιτρέπουν τη ζωντανή παρουσίαση των δραστηριοτήτων, έχουμε τηνευχαρίστηση να σας μεταβιβάσουμε βίντεο, μαρτυρίες των μαθητών του ΛαϊκούΕυρωπαϊκού Πανεπιστημίου Στρασβουργου.Η πρωτοβουλία οφείλεται στην καθηγήτριά τους ( και πρόεδρο του συλλόγου Κύκλος τηςΓάλλο-Ελληνικής φιλίας), σε συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Στρασβούργο και το Ελληνικό ΥπουργείοΕξωτερικών. Όλα αυτά τα βίντεο απαντούν στην ίδια ερώτηση: «Γιατί μαθαίνετε τηνελληνική γλώσσα ;»Πρόκειται για μαθητές όλων των επιπέδων που πραγματοποίησαν τα βίντεο, με πολύενθουσιασμό  και αγάπη! Θα θέλαμε προτίστως να ευχαριστήσουμε τους μαθητές που μας επέτρεψαν νααναρτήσουμε τα βίντεό τους στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Κύκλος τηςΓάλλο-Ελληνικής Φιλίας, επίσης τον Κύριο Florian Bayle για τηνεπεξεργασία των βίντεο,  τη δασκάλα του Ελληνικού Σχολείου Κυρία Παλαπέλα Γεωργίακαι τον Κύριο Ανδριανόπουλο της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στο Στρασβούργο για  την συμμετοχή τους στηνπραγματοποίηση αυτής της δραστηριότητας.

lundi 21 septembre 2020

Cours de danses traditionnelles grecques 2020-2021

Les cours de danses traditionnelles grecques commencent bientôt avec notre professeur M. Pano Grammatiko et notre nouvelle professeure, Mme Giona Ocka. Nos deux jeunes professeurs sont grecs et formés en Grèce. Cette année nous prévoyons à nouveau 2 groupes 💃: -Le premier groupe commencera les cours de danse le vendredi 2 octobre de 10h à 11h au foyer de l'Eglise STE MADELEINE, à la Krutenau avec Panos et -le deuxième groupe, le même jour de 19h à 20h au Cardek avec Giona. On vous rappelle que les cours n'ont pas lieu pendant les vacances scolaires. Pour votre inscription : 1. Envoyer un mail de réservation (il est indispensable) 2. Envoyer 2 chèques à l’ordre du Cercle d'amitié franco-hellénique (Gonidaki Amalia/ 16, rue de Plobsheim 67100 Strasbourg) et dès cette semaine s'il vous plaît : - Un chèque de 15€ pour votre cotisation 2020-2021 - Au choix : · 100€ pour un cours · 160€ pour deux cours : vendredi matin et soir N'oubliez pas que le nombre de places est limité pour le bon déroulement du cours et par mesures sanitaires! Vous pouvez également venir nous encourager et nous applaudir le dimanche 20/9/2020 à 13h au parc de la Citadelle (week-end de la rentrée des associations). Nous restons optimistes et nous faisons des projets et des rêves ensemble! Merci pour votre soutien qui nous est cher! Hâte de redanser avec vous! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Αγαπητα μας μελη, Ο Σύλλογος ελληνογαλλικής φιλίας , Cercle d'Amitié franco-hellenique, οργανώνει μαθήματα παραδοσιακών χορών με τον κ. Πάνο Γραμματικό και την Κα Γιονα Οκα. Και οι δυο μας καθηγητες ειναι Ελληνες με μακροχρονια εκπαιδευση στην Ελλαδα. Οι δύο καθηγητές θα δουλεύουν σε συνεργασία προκειμένου να μας προετοιμαζουν για τις ίδιες παραστάσεις. Τα μαθήματα χορού ξεκινούν την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο foyer de l'Église Ste Madeleine à la Krutenau, de 10h à 11h et avec Panos Και την ίδια μέρα στις 19 με 20h στο Cardek, au rez-de-chaussée, στο ισογειο, place des Orphelins, à côté de la Maison des associations et près de la place d'Austerlitz με τη Γιονα. Δε γίνονται μαθήματα κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών. Για την εγγραφή σας : Στέλνετε απαραίτητα ένα e-mail για να δούμε εάν έχουν μείνει θέσεις έτσι ώστε να γίνει η κράτηση: cercledamitiefrancohellenique@gmail.com Στέλνετε δύο επιταγές στο όνομα CAFH ( cercle d'Amitié franco-hellenique) στην παρακατω διεύθυνση:Gonidaki Amalia 16 rue de Plobsheim 67100 Strasbourg. 1ο chèque 15 € συνδρομή μέλους (ετήσια και ισχύει και για το 2021) 2ο chèque 100€ για τα μαθήματα χορού. (Εάν επιθυμείτε να κάνετε και τα δύο μαθήματα η τιμή είναι 160€). Καμία κράτηση δεν είναι έγκυρη εάν δεν λάβουμε επιταγή για την πληρωμή της δραστηριότητας μέσα στην ίδια εβδομάδα της κρατησης. Προηγούνται στις εγγραφές τα μέλη του συλλόγου . Περιορισμένος αριθμός θέσεων για την καλή διεξαγωγή του μαθήματος και λογω μετρων κοβιντ. Η επομενη Παρασταση της χορευτικης μας ομαδας, Ηλιος, θα γινει στο parc de la Citadelle την Κυριακη 20.9.2020 στις 13h (week-end de la rentrée des associations). Σας περιμένουμε!!! Παραμένουμε αισιόδοξοι και κάνουμε σχέδια και όνειρα μαζί! Ευχαριστουμε για την υποστηριξη σας! Ανυπομονούμε να ξαναχορέψουμε μαζί σας!! --

Urgent : réservez vos places - κράτηση θέσεων

Cher(e)s ami(e)s du Cercle d'Amitié Franco-Hellénique, nous attendons vos réservations. Merci. ATELIER PEINTURE - « ENFANCE ET MYTHOLOGIE GRECQUE » Animé par FLORENCE SOISSONG, vendredi 9 octobre 2020 , 18h45-20h au Cardek, 1 place des orphelins Tout public, enfants accompagnés à partir de 10 ans Gratuit - inscription obligatoire avant le 4 octobre à : cercledamitiefrancohellenique@gmail.com Florence Soissong, artiste peintre et art thérapeute, propose un atelier de peinture sur le thème croisé de l'enfance et de la mythologie grecque. En quoi les thèmes mythologiques de l'enfance des dieux nous renvoient-ils à notre propre histoire, notre propre enfance? Tempera, collages et techniques diverses sont l'occasion d'exprimer notre créativité et de nous amuser à partir de ce terreau fécond. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PHOTOGRAPHIE - « KEFI » GERARD PACHOLSKI Samedi 10 octobre – Samedi 14 novembre 2020 à l’épicerie grecque Aliomis, 7 rue des bouchers Entrée libre Gérard Pacholski a découvert la Grèce lors d'une tournée avec l'orchestre philharmonique de Strasbourg dont il a été membre pendant de nombreuses années. Après un premier concert au théâtre « Hérode Atticus » pour le festival d'Athènes, sa passion pour la Grèce l'a conduit régulièrement dans la plupart des régions et sur de nombreuses îles, avec un amour particulier pour les Cyclades qu'il aime à partager à travers ses photographies. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTES POUR ENFANTS ET ADULTES - « VOIX CONTEE ET MUSIQUE » Animé par ANNE SCHWINDENHAMMER, samedi 17 octobre 2020, 10h45 - 11h45, à la maison des associations avec la participation : AZUR à l’oud et AMALIA en première partie à la lecture des contes grecs Tout public, enfants accompagnés à partir de 5 ans Entrée libre dans la limite des places disponibles (30) Anne Schwindenhammer, conteuse, nous plongera dans une ambiance détendue : "Laissez-vous entraîner dans des contes et des histoires (de Grèce, de Chypre et d'ailleurs) où les filles et les jeunes garçons côtoient toutes sortes d'êtres merveilleux, parfois des dieux et des déesses. Laissez les animaux des fables révéler toute leur malice. Laissez la voix contée, accompagnée de musique, vous emporter". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STAGES DE DANSES GRECQUES ENFANTS ET ADULTES DANSES GRECQUES TRADITIONNELLES, animé par PANAGIOTIS GRAMMATIKOS Dimanche 18 octobre 2020, 14h - 15h et 15h - 17h à la salle Saint Joseph, 53 rue Saint Urbain, Strasbourg (arrêt de tram Landsberg – parking) Gratuit - inscription obligatoire avant le 30 septembre à : cercledamitiefrancohellenique@gmail.com 14h-15h : première partie destinée aux enfants de 8 à 14 ans (20 places) afin qu'ils découvrent/apprennent les pas des danses grecques traditionnelles les plus répandues (syrtos, kalamatianos, chassaposservikos...). 15h-17h : deuxième partie consacrée aux adultes (40 places) (initiés ou pas). Cette année l’Asie Mineure est à l’honneur ! Nous allons (re)découvrir les danses et les musiques des Grecs de l’Orient, à côté des danses que l’on retrouve plus ou moins partout en Grèce. §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ Αγαπητοί φίλοι / ες του Συλλόγου Γαλλοελληνικής φιλίας, Περιμένουμε τις κρατήσεις σας. Ευχαριστώ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - «ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ» από FLORENCE SOISSONG, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020, 18.45-20.00 στο Cardek 1 place des Orphelins Προς όλο το κοινό, παιδιά που συνοδεύονται από 10 ετών. Ελεύθερη είσοδος - υποχρεωτική εγγραφή πριν τις 4 Οκτωβρίου στο : cercledamitiefrancohellenique@gmail.com H Florence Soissong , ζωγράφος και art therapeute, προτείνει ένα εργαστήρι ζωγραφικής με θέμα την παιδική ηλικία την ελληνική μυθολογία. Πώς συνδέονται οι ιστορίες μυθολογίας των παιδικών χρόνων των θεών με την δική μας παιδική ηλικία; Τέμπερα, κολάζ και διάφορες τεχνικές μας δίνουν την δυνατότητα να εκφράσουμε την δημιουργικότητά μας και να διασκεδάσουμε. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - «ΚΕΦΙ» GERARD PACHOLSKI Σάββατο 10 Οκτωβρίου – Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020 στο ελληνικό μαγαζί Aliomis, 7 rue des Bouchers Ελεύθερη είσοδος Ο Gerard Pacholski ανακάλυψε την Ελλάδα μέσα από μια περιοδεία με την φιλαρμονική ορχήστρα του Στρασβούργου της οποίας ήταν μέλος για πολύ καιρό. Ύστερα από μια συναυλία στο Ηρώδειο για το φεστιβάλ των Αθηνών, τα πάθος του για την Ελλάδα τον οδήγησε να την επισκέπτεται τακτικά με ιδιαίτερη αγάπη για τις Κυκλάδες την οποία μοιράζεται μέσω των φωτογραφιών που έχει τραβήξει ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ - «ΔΙΗΓΗΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ» Από την ΑΝΝΕ SCHWINDENHAMMER, σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020, 10.45-11.45 στην maison des associations με την συμμετοχή του AZUR στο Ούτι και της Αμαλίας στο πρώτο μέρος της αφήγησης ελληνικών παραμυθιών Προς όλο το κοινό, παιδιά που συνοδεύονται από 5 ετών. Ελεύθερη είσοδος με περιορισμό θέσεων (30) Η Anne , αφηγήτρια, μας «βυθίζει» σε ένα ήρεμο περιβάλλον : «Αφεθείτε στις ιστορίες (από την Ελλάδα, την Κύπρο και αλλού..)..Αφήστε την φωνή που διηγείται, μαζί με τη μουσική να σας συνεπάρει…» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ, από τον Παναγιώτη Γραμματικό Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020, 14.00-15.00 και 15.00-17.00 στην αίθουσα Saint Joseph, 53 rue Saint Urbain, Strasbourg(στάση του Τραμ Landsberg – parking) Δωρεάν - Υποχρεωτική εγγραφή πριν τις 30 Σεπτεμβρίου στο: cercledamitiefrancohellenique@gmail.com 14.00-15.00 : το πρώτο μέρος απευθύνεται σε παιδιά 8 εώς 14 ετών (20 θέσεις) για να μάθουν / ανακαλύψουν τα βήματα των πιο διαδεδομένων ελληνικών χορών (συρτός, καλαματιανός, χασαποσέρβικος…) 15.00-17.00 : το δεύτερο μέρος αφιερωμένο σε ενήλικες (40 θέσεις) (αρχάριοι ή μη). Αυτή η χρονιά είναι αφιερωμένη στην Μικρά Ασία! Θα (ξανα) ανακαλύψουμε χορούς και μουσικές των Ελλήνων της Ανατολής, μαζί με χορούς που τους βρίσκουμε λίγο πολύ σε όλη την Ελλάδα.